ร่วมลงนามถวายพระพรอนนไลน์กับทางกระทรวงศึกษาธิการหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม