เมนูหลัก
 หน้าแรก
 ประวัติวิทยาลัย
 อัตลักษณ์วิทยาลัย
 ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
 โครงสร้างการบริหาร
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสาร
 กระดานข่าว
 ผลงานดีเด่น
งานประกันคุณภาพ

เอกสารเผยแพร่งานประกันฯ
 SAR 2554
 SAR 2555
 SAR 2556

เอกสารดาว์นโหลด
 แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2558 
 แบบฟอร์ม ssr ส่วนบุคคล 2557 

งานทะเบียน
เอกสารตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา
เอกสารดาว์นโหลด
  รายชื่อนักเรียน ปวช  
  รายชื่อนักศึกษา ปวส 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เอกสารงานหลักสูตร
ตัวอย่าง แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่าง วิจัย 5 บท รายวิชาโครงการ
งานวัดผลและประเมินผล
เว็บไซต์งานวัดผลและประเมินผล 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 35 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัวนักศึกษา


Update 28 เมษายน 2558
หากผลการเรียนที่แสดงเป็น 0 กรุณาติดต่อฝานวัดผลและประเมินผล
พัฒนาโดย ครูเจษฎา แฝงเพชร และ ครูวีรธรรม เทศประสิทธิ์
"มุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล"
คุณธรรม5ประการสู่5ห้องชีวิต


                     

แนะนำวิทยาลัย


ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร

วิทยาลัยเทคนิคนครพนมรับสมัครบุคลากร  ดังนี้ 

  รับสมัครตำแหน่ง พนักงานธุรการ

   - เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรการเรียนการสอน  จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
โทร.042-512434 แฟกซ์.042-512435


ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

***หมายเหตุต้องใช้โปรแกรม Internet Expoler ในการตรวจสอบและตั้งค่าแสดงผลเป็นแบบ UTF-8 เท่านั้น


ข่าวสารล่าสุด  3 ข่าวสารล่าสุดข่าวสารล่าสุด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคนครพนม  ข่าวสารล่าสุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นควรให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคนครพนม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจสถานศึกษาและตัววิทยาลัยฯ เปิดเรียนในภาคเรียนที่1/2558 วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2558 นี้

ผู้บันทึก info เมื่อ Friday 24 Apr 15@ 10:26:53 ICT (79 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน 0)


คำสั่ง วทก.นพ.57  ข่าวสารล่าสุด

 คำสั่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม  ดาว์นโหลดได้ที่นี่
 คำสั่งเลขที่ 564/2557 เรื่อง มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปีงบประมาณ 2558

ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 25 Nov 14@ 16:06:27 ICT (112 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน 0)


อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ข่าวสารล่าสุด

24 พ.ย. 2557 อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม นายพิเชฎฐ์ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมประธานดำเนินการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ในการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชาเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคฯ ทักษะองค์การวิชาชีพจัดแข่งขันที่วิทยาลัยเทคโนโนโลยีและการจัดการนครพนม การแข่งขันทักษะวิชาชีพซึ่งการแข่งขันประกอบไปด้วย ประเภทวิชาพณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรม จัดการแข่งขันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพนม การแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคนั้นจะจัดขึ้น ที่ อาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่นต่อไป

ผู้บันทึก info เมื่อ Tuesday 25 Nov 14@ 09:13:45 ICT (107 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน 0)ข่าวสารประจำวัน 10 ข่าวสารประจำวัน


[ ข่าวทั้งหมด ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รูปภาพ จำนวน 2 รูป ฮิต RSS Feed
ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
  สนใจติดต่อสอบถาม งานทะเบียน ๐๔๒-๕๑๒๔๓๔
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เปิดรับสมัคร นั... ฮิต RSS Feed
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เปิดรับสมัคร นั...
  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » เปิดศูนย์ Fix it center อบต. วังยาง อำเภอวังยาง ... รูปภาพ จำนวน 3 รูป ฮิต RSS Feed
เปิดศูนย์ Fix it center  อบต. วังยาง  อำเภอวังยาง ...
  เปิดศูนย์ Fix it center
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » Fix it center ที่ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง นครพนม  รูปภาพ จำนวน 2 รูป ฮิต RSS Feed
Fix it center ที่ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง นครพนม
  Fix it center ที่ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง นครพนม
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เปิดรับสมัคร นั... ฮิต RSS Feed
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เปิดรับสมัคร นั...
  เปิดรับสมัครศูนย์ปลาปาก
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เปิดรับสมัคร นั... ฮิต RSS Feed
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เปิดรับสมัคร นั...
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ศูนย์Fix it center บ้านคำพอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเ... รูปภาพ จำนวน 3 รูป ฮิต RSS Feed
ศูนย์Fix it center  บ้านคำพอก  ตำบลหนองญาติ อำเภอเ...
  Fix it center บ้านคำพอก
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับสมเด็จฯเ โรงเรียนตชด. บ้านหาดทรายเพต.หนองเทาอ.ท่... ฮิต RSS Feed
รับสมเด็จฯเ โรงเรียนตชด. บ้านหาดทรายเพต.หนองเทาอ.ท่...
  สมเด็จพระเทพฯเสด็จโรงเรียนตชด. บ้านหาดทรายเพต.หนองเทาอ.ท่าอุเทนจ.นครพนม
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

v-cop(ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา) นักศึกษาปรับปรุง Resume ได้ที่นี่  <<<<<<


แฟนเพ็จ วจ.นพ


เว็บไซต์นครพนม

จังหวัดนครพนม


งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มีความประสงค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา  (ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558)
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม มีความประสงค์ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ครัั้งที่ 2 
(ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร  (ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.พ. 2558) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ย.2557)


ผู้อำนวยการ


นายพิเชฏฐ์  หลั่งทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
โทร.083-144-8555
E-Mail : puichet.l555@gmail.com

 

บทความผู้อำนวยการ
ปี 2554
วิสาขบูชา สัมมาวาจา วจ.นครพนม 19 กรกฎาคม 2554
 การจัดการศึกษาในเรือนจำ 20 พฤษภาคม 2554
 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
การจัดการเรียนการสอนร่วม โรงเรียนแกนมัธยม
การเปิดศูนย์การเรียนรู้ที่อำเภอท่าอุเทน 24 เมษายน 2554
 งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโดย วจ.นครพนม 18 ตุลาคม 2554

ปี 2555
Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 15 ตุลาคม 2555
 พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ปี 2556
งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโดย วจ.นครพนม 19 ตุลาคม 2556

แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 24
คำแนะนำ: 0
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   270 ถนนเฟื่องนคร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  48000


พัฒนาโดย : ทีมงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายเจษฎา  แฝงเพชร, นายวีรธรรม  เทศประสิทธิ์, นายทัศน์พงษ์ บางทราย