เมนูหลัก
 หน้าแรก
 ประวัติวิทยาลัย
 อัตลักษณ์วิทยาลัย
 ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
 โครงสร้างการบริหาร
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสาร
 กระดานข่าว
 ผลงานดีเด่น
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 20 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
งานประกันคุณภาพ

คำสั่งงานประกันคณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คำสั่งงานประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2558
คำสั่งโครงการจัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ฉับบปรับปรุง พ.ศ. 2558
เอกสารเผยแพร่งานประกันฯ
 SAR 2554
 SAR 2555
 SAR 2556
SAR 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด กรณีประเมินซ้ำ ปีการศึกษา 2557

   เอกสารดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2561 

 แบบฟอร์ม ssr ส่วนบุคคล 2561

แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา

คู่มือประกันคุณภาพ  

มาตรฐานการบริหารงานสถานศึกษา 2556
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2557
คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมุลตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษษ พ.ศ. 2555 ปป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาขีวศึกษา พ.ศ. 2555 ปป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

งานทะเบียน
เอกสารตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา
เอกสารดาว์นโหลด
 
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
งานวัดผลและประเมินผล
เว็บไซต์งานวัดผลและประเมินผล 

  ดาวน์โหลดเอกสาร

   -  เอกสารงานวัดผลฯ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เอกสารงานพัฒนาหลักสูตร
ตัวอย่าง แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่าง วิจัย 5 บท รายวิชาโครงการ
แบบฟอร์มงานหลักสูตร
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน ปีการศึกษา 2558
ชุดเบิกค่าสอนนอกเวลา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 1/2558
ตารางการมาปฏิบัติงานสอนของข้าราชการครู / ครูจ้างสอน / บุคลากร
ชุดเบิกค่าสอนเกินภาระงาน วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2/2558
งานครูที่ปรึกษา
เว็บไซต์งานครูที่ปรึกษา 
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัวนักศึกษา


Update 12 กรกฎาคม 2560
หากผลการเรียนที่แสดงเป็น 0 กรุณาติดต่อฝานวัดผลและประเมินผล
พัฒนาโดย ครูเจษฎา แฝงเพชร และ ครูวีรธรรม เทศประสิทธิ์
"มุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล"
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน/คนงาน) จำนวน 2 อัตรา
Download

(ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม  2561)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
โทร.042-512434 แฟกซ์.042-512435


แนะนำวิทยาลัย


คุณธรรม5ประการสู่5ห้องชีวิต


                     


ข่าวสารล่าสุด  3 ข่าวสารล่าสุดข่าวสารล่าสุด

สอบ V-NET http://www.allnetresult.niets.or.th/VNET/AnnouncementWeb/Notice/FrEnqu  ข่าวสารล่าสุด

สอบ V-NET ปวช. กำหนดสอบ วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ปวส. กำหนดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2560

ผู้บันทึก info เมื่อ Wednesday 29 Nov 17@ 13:02:14 ICT (187 ครั้ง)
(อ่านต่อ... | คะแนน 0)


กำหนดเปิด -ปิด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และกำหนดวันลงทะเบียนเรียน  ข่าวสารล่าสุด

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม งานทะเบียน ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ปวช.๑ ในวันที่ ๙ ต.ค.๒๕๖๐ / ปวช.๒ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ /ปวช.๓ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปวส.๑ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และปวส.๒ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้บันทึก info เมื่อ Thursday 12 Oct 17@ 15:20:35 ICT (165 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน 0)


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม  ข่าวสารล่าสุด

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมร้อยดวงใจเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันชนนพรรษา ๑๒ สิงหาคม และวิทยาลัยเทคนิคนครพนมรวมใจภักดี ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙ ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป

ผู้บันทึก info เมื่อ Tuesday 08 Aug 17@ 14:57:23 ICT (244 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน 0)ข่าวสารประจำวัน 10 ข่าวสารประจำวัน
 · (PHP-Nuke)  ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเ... (217 ครั้ง) Thursday 08 Jun 17@ 09:22:17 ICT 
 · (PHP-Nuke)  ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง... (203 ครั้ง) Thursday 08 Jun 17@ 09:12:53 ICT 
 · ()   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ว... (770 ครั้ง) Monday 08 Jun 15@ 10:17:44 ICT 
 · ()  ประกวดขวัญใจเทคนิค ดาว เดือน ดาวเที... (998 ครั้ง) Monday 08 Jun 15@ 10:09:38 ICT 
 · ()  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม... (1,463 ครั้ง) Friday 24 Apr 15@ 10:26:53 ICT 
 · (คำสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพน)  คำสั่ง วทก.นพ.57 (832 ครั้ง) Tuesday 25 Nov 14@ 16:06:27 ICT 
 · (PHP-Nuke)  อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพจ... (799 ครั้ง) Tuesday 25 Nov 14@ 09:13:45 ICT 


[ ข่าวทั้งหมด ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กำหนดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีก... ฮิต RSS Feed
กำหนดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีก...
  กำหนดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » 17-19ก.พ. 61วิทยาลัยเทคนิคนครพนมจัดอบรมe-Portfolio... รูปภาพ จำนวน 3 รูป ฮิต RSS Feed
17-19ก.พ. 61วิทยาลัยเทคนิคนครพนมจัดอบรมe-Portfolio...
  17-19ก.พ. 61วิทยาลัยเทคนิคนครพนมจัดอบรมe-Portfolioให้บุคลากรและสถานศึกษาใกล้เคียง
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » วิทยาลัยเทคนิคนครพนมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศ... ฮิต RSS Feed
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศ...
  วิทยาลัยเทคนิคนครพนมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2561
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับเงินเรียนฟรี15ปี รูปภาพ จำนวน 1 รูป ฮิต RSS Feed
รับเงินเรียนฟรี15ปี
  จากงานการเงินแจ้ง นศ. รับเงินเรียนฟรี15ปี ี1.สำเนาบัตรประชาชน นศ. 2.สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง 3....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » พิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาร... รูปภาพ จำนวน 21 รูป ฮิต RSS Feed
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาร...
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » วท.นครพนมจัดโครงการอบรมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาร... รูปภาพ จำนวน 15 รูป ฮิต RSS Feed
วท.นครพนมจัดโครงการอบรมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาร...
  วท.นครพนมจัดโครงการอบรมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา2561 ในวันอังคารที่ 20 ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการเข้าค่ายพักแรม รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการเข้าค่ายพักแรม
  19 มกราคม 2561วท.นครพนม นำนักเรียนชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ประจำปีการศึกษ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » รางวัลเหรียญทองแดง รูปภาพ จำนวน 2 รูป ฮิต RSS Feed
รางวัลเหรียญทองแดง
  วท.นครพนม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษอังกฤษ รางวัลเหรียญทองแดง...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน  2561) Download [ 1 ]


วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561) Download [ 1 ] , [ 2 ]  

  วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศเรื่องประชาพิจารณ์ละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวร้อน (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561) Download [ 1 ] , [ 2 ] 

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560) Download [ 1 ] , [ 2 ] 

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดหา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสาย อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) Download [ 1 ] 

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดหา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสาย อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560) Download [ 1 ] , [ 2 ]  

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดหา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสาย อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560) Download [ 1 ] 

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดหา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสาย อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560) Download [ 1 ] , [ 2 ]  

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดหา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสาย อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560) Download [ 1 ] , [ 2 ] 
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) (ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560)

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560)

v-cop(ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา) นักศึกษาปรับปรุง Resume ได้ที่นี่  <<<<<<


แฟนเพ็จ วจ.นพ


เว็บไซต์นครพนม

จังหวัดนครพนม


ผู้อำนวยการ


นายพิเชฏฐ์  หลั่งทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
โทร.083-144-8555
E-Mail : puichet.l555@gmail.com

 

บทความผู้อำนวยการ
ปี 2554
วิสาขบูชา สัมมาวาจา วจ.นครพนม 19 กรกฎาคม 2554
 การจัดการศึกษาในเรือนจำ 20 พฤษภาคม 2554
 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
การจัดการเรียนการสอนร่วม โรงเรียนแกนมัธยม
การเปิดศูนย์การเรียนรู้ที่อำเภอท่าอุเทน 24 เมษายน 2554
 งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโดย วจ.นครพนม 18 ตุลาคม 2554

ปี 2555
Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 15 ตุลาคม 2555
 พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ปี 2556
งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโดย วจ.นครพนม 19 ตุลาคม 2556

แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 103
คำแนะนำ: 0
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   270 ถนนเฟื่องนคร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  48000


พัฒนาโดย : ทีมงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายเจษฎา  แฝงเพชร, นายวีรธรรม  เทศประสิทธิ์, นายทัศน์พงษ์ บางทราย